Người thứ ba - Trịnh Thăng Bình
97
Lời bài hát  
Người thứ ba
Biết yêu là biết chờ
Để sống bên người mình yêu
Dù hy sinh bao nhiêu
Hay nhận bao nhiêu
Là không toan tính
Biết yêu là biết nhìn
Nhìn người mình yêu hạnh phúc
Dù đôi lúc yêu thương
Không như ta hay mơ
Nhẹ nhàng lãng mạn
Như bài thơ
Còn đâu hy vọng
Trong cơn mê nồng thắm
Còn đâu mơ mộng
Em yêu anh nhiều lắm
Khi mà bây giờ
Bao chuyện bất ngờ
Bao cơn giông
Vội kéo tới
Từ ngày hôm ấy
Mới biết giấc mơ giờ đã xa
Hình bóng
Ấy đang cùng ai
Thiết tha tay chặt tay
Môi hôn nồng cháy
Khi mà hôm nay
Anh đã thấy
Rồi chợt nhận lấy
Mới biết chính anh
Người thứ ba
Hạnh phúc
Của em người ta
Trái tim anh lặng câm
Tay anh chặt lắm
Khi mà hôm nay
Anh chợt thấy
Hạnh phúc của hai người
Còn đâu hy vọng
Trong cơn mê nồng thắm
Còn đâu mơ mộng
Em yêu anh nhiều lắm
Khi mà bây giờ
Bao chuyện bất ngờ
Bao cơn giông
Vội kéo tới
Từ ngày hôm ấy
Mới biết giấc mơ giờ đã xa
Hình bóng
Ấy đang cùng ai
Thiết tha tay chặt tay
Môi hôn nồng cháy
Khi mà hôm nay
Anh đã thấy
Rồi chợt nhận lấy
Mới biết chính anh
Người thứ ba
Hạnh phúc
Của em người ta
Trái tim anh lặng câm
Tay anh chặt lắm
Khi mà hôm nay
Anh đã thấy
Hạnh phúc của hai người
Từ ngày hôm ấy
Mới biết giấc mơ giờ đã xa
Hình bóng
Ấy đang cùng ai
Thiết tha tay chặt tay
Môi hôn nồng cháy
Khi mà hôm nay
Anh đã thấy
Rồi chợt nhận lấy
Mới biết chính anh
Người thứ ba
Hạnh phúc
Của em người ta
Trái tim anh lặng câm
Tay anh chặt lắm
Khi mà hôm nay
Anh đã thấy
Hạnh phúc của hai người
BÌNH LUẬN (0)
MV LIÊN QUAN
© 2017 VNPT-Media
Bản quyền thuộc Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media