Điệu Buồn Đêm Trăng - Lưu Ánh Loan
3666
Lời bài hát:  Điệu Buồn Đêm Trăng
Đêm dưới trăng mơ màng
Đàn buông sáu câu não lòng
Than trách than duyên mình
Giờ đây lẻ bóng người ơi
Tình sao sớm vội tan
Khi người đi chẳng hẹn quay về
Ai nỡ quên câu thề
Cho cung đàn não nề bên sông.

Dưới ánh trăng năm nào
Tình ta thiết tha duyên đầu
Nay bỗng em qua cầu
Giờ anh phải biết về đâu
Buồn héo hắt buồn ơi
Cung đàn xưa lỗi nhịp tơ sầu
Người đi quên mối duyên đầu
Để cung đàn đếm giọt buồn thương.
Điệu Buồn Đêm Trăng lyrics on karabeat.com

Hò cống líu hò xang
Xang hò liu cống hò xang cống
Hò cống líu hò xang
Xang hò liu cống xang liu hò.

Ai ơi chớ quên câu thề
Xin quay về bến hẹn người ơi
Ai ơi dẫu xa phương trời
Xin quay về với bạn tình chung.  
BÌNH LUẬN (0)
BÀI HÁT LIÊN QUAN
(C) 2017 VNPT-Media
Bản quyền thuộc Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media