Đừng Nói Yêu Mãi Mãi - Lưu Ánh Loan
4169
Lời bài hát:  Đừng Nói Yêu Mãi Mãi
Mình nói yêu thôi xin đừng nói yêu trọn đời
Mình nói yêu thôi xin đừng thề yêu mãi mãi
Mộng đời đẹp những ý thơ. Và đời mình còn bao ước mơ. Ta nói yêu suốt đời nên em sợ . Sợ tình mình rơi vào cõi bơ vơ...
Mình nói yêu thôi xin đừng nói yêu trọn đời
Mình nói yêu thôi anh đừng thề yêu mãi mãi
Cuộc đời còn lắm đắng cay . Và dòng đời
thường hay đổi thay. Ta nói yêu suốt đời nên em sợ, sợ một ngày nhoà mắt lệ chia tay
Đk :
Bao nhiêu yêu thương nhung nhớ ta trao nhau bằng những dấu yêu ban đầu. Men say tình đậm màu để tình mình đẹp mãi mãi ngày bên nhau
Bao nhiêu yêu thương ta hãy trao cho nhau bằng trái tim yêu chung tình . Yêu thương thật lòng mình để tình mình không nói lời trên môi
Tình đã trao ai trao trọn trái tim chung tình
Đừng hứa xa xôi xin đừng thề yêu mai mãi
Tình đẹp mình sẽ nên duyên. Tình mặn nồng đẹp ước mơ tiên. Son sắt ta chung tình trai ước nguyện. Nguyện tình mình đẹp ước mộng tơ duyện  
BÌNH LUẬN (1)
Những tim
BÀI HÁT LIÊN QUAN
(C) 2017 VNPT-Media
Bản quyền thuộc Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media