Lời Anh Hứa - Lưu Ánh Loan
1012
Lời bài hát:  Lời Anh Hứa
Anh cười mà sao giọt nước mắt tôi rơi, tình yêu nào dễ có anh ơi mà sao người đời gian dối.
Yêu người mà người nào có yêu tôi, lời yêu tựa áng mây trôi trót lưỡi đâu môi người đã quên rồi.
Ngày xưa anh hứa yêu tôi suốt đời, giờ sao anh chối không hề yêu tôi.
Ngày xưa mình bước chung đôi, giờ sao xa cách hai nơi người lên xe hơi đường hoa mở lối.
Lời xưa anh hứa như là gió chiều, giận tôi sao quá tin lời anh yêu.
Tình yêu ngỡ có trong tay, giờ sao nhận lấy chua cay vui bên ai nhin tôi anh cười.
DK:
Anh cười mà sao giọt nước mắt tôi rơi, tình yêu nào dễ có anh ơi mà sao người đời gian dối. Yêu người mà người nào có yêu tôi, lời yêu tựa ang mây trôi trót lưỡi đâu môi người đã quên rồi.  
BÌNH LUẬN (0)
BÀI HÁT LIÊN QUAN
(C) 2017 VNPT-Media
Bản quyền thuộc Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media