Bạc trắng lửa hồng - Lý Hải, Hoàng Châu
3522
Lời bài hát:  Bạc trắng lửa hồng
Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? 
Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao. 
Tình anh như áng mây cao. 
Tình em như ánh trăng sao. 
Cớ sao mình chẳng được gần nhau? 

Cuộc sống kim tiền chia cách đôi ta. 
Bạc trắng lửa hồng nẻo đời thêm xa. 
Đường anh sương gió bao la. 
Đường em thêu gấm, thêu hoa, 
Đớn đau này muôn kiếp không nhòa, 

Hẹn ước nhau chi cho một người ôm mối hận 
nhìn theo một chiếc xe hoa. 
Trăm năm biết có duyên gì? 
Gian truân nếu có qua cầu 
thì hợp tan duyên số mà thôi. 

Một bước xa rời muôn kiếp ly tan. 
Một cánh thiệp hồng tiễn người sang ngang. 
Mười hai bến nước thênh thang, 
từ nay đôi nẻo quan san. 
Khóc cho đời bạc trắng lửa hồng.
BÌNH LUẬN (0)
BÀI HÁT LIÊN QUAN
(C) 2017 VNPT-Media
Bản quyền thuộc Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media