Một kiếp người - Nguyễn Đức
466
Lời bài hát  
Một kiếp người
Cuộc hồng trần xoay dần quá ngán 
Kiếp phù sanh tu tác mấy luân hồi 
Người đời có biết chăng ôi 
Thân người tuy có có rồi lại không 

Chiêm bao khóe khoáy lạ lùng mơ màng trong một giấc nồng mà chi 
Làm cho buồn chán thế ni 
Hôm qua còn đó 
Bữa nay còn đâu 

Khi nào đứng đứng ngồi ngồi 
Bây giờ thiền chiêm như cành cây khô 
Khi nào du lịch giang hồ 
Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài 

Khi nào lược vắt trâm cài 
Bây giờ gửi xác ra ngoài động hoang 
Khi nào trao ngọc chuốc vàng 
Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh 

Khi nào mẹ mẹ cha cha 
Bây giờ khuất núi cách xa muôn trùng 
Khi nào vợ vợ chồng chồng 
Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn 

Khi nào cháu cháu con con 
Bây giờ hai ngã nước non xa vời 
Khi nào cốt nhục vẹn mười 
Bây giờ đã héo nhặt tươi vui gì 

Tỉnh rồi một giấc say sưa 
Sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về 
Hồn về cực lạc nước kia 
Cho xa hang quỷ mà lìa kiếp mưa 

Nhờ ơn đức Phật Di Đà phóng ra một ngọn chói lòa hào quang 
Trong khi tim vẫn rõ ràng 
Dắt hồn ra khỏi sao đàn địa nhân
BÌNH LUẬN (4)
Đừng có lên video nữa. Không hay
Đừng có lên video nữa. Không hay
MV LIÊN QUAN
(C) 2017 VNPT-Media
Bản quyền thuộc Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media