Sài Gòn nhớ em - Phi Nhung
1219
Lời bài hát:  Sài Gòn nhớ em

 1. Anh ở đô thành về thăm sông nước miền tây.
  Em ở sông tiền đò ngang đưa khách sang sông.
  Bở ngỡ làm sao nghe mà thương tiếng nói ai làm quen.
  Anh qua bến phà ,em xuôi mái chèo xao xuyến con tim.
  Anh ở đô thành làm quen cô gái tiền giang.
  Em ở thôn quê làm thin biết nói chi đâu.
  Mới đó mà sao..khen người ta duyên dáng dể thương.
  Anh hai muốn gì ,anh hai hãy về xin mẹ cầu hôn.
  DK:
  Người về chốn nao..sài gòn người nhớ ai.
  Sài gòn có anh đang cùng ai duyên mới xa xuôi.
  Sài gòn gấm hao tình nào nhớ thương
  để em một mình chờ anh câu hát trăm năm.
  2.
  Anh ở đô thành làm quen cô gái tiền giang.
  Em ở thôn quê làm thin biết nói chi đâu.
  Mới đó mà sao..khen người ta duyên dáng dể thương.
  Anh hai muốn gì ,anh hai hãy về xin mẹ cầu hôn.
  DK:
  Người về chốn nao..sài gòn người nhớ ai.
  Sài gòn có anh đang cùng ai duyên mới xa xuôi.
  Sài gòn gấm hao...tình nào nhớ thương
  để em một mình chờ anh câu hát trăm năm.
 
BÌNH LUẬN (0)
BÀI HÁT LIÊN QUAN
(C) 2017 VNPT-Media
Bản quyền thuộc Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media